martes, 20 de abril de 2010


Sorbus arria ( L.) Crantz
Foi recolectada no parque xardín de Padrón, no año 1998 durante o curso Xardíns e Plantas _ Instrumentos de aprendizaxe, impartido por Carlos Rodriguez Dacal.

Alchemillia xanthochlora Rothn. Foi recolectada na Devesa da Rogueira ( Courel) no ano 2003. En terreo máis ben húmido, con Caltha palustris e Vacinium mirtillus.

Filipendula vulgaris Moench.
Nas terras de Melide sobre rocha ultrabásica que sae en dirección norte-sur dende terras xa de Lugo ata estrada que vai a Golada dende Melide.
É planta abondosa nestes hábitats.

Rosa nitidula Besser.
En terras de Oulego ( Rubiá) O Barco de Valdeorras