domingo, 28 de febrero de 2010


Linaceae:
Linum biene Mill.
Liño bravo, lino bienal.

É planta herbacea, esbelta, que medra en prados e beira das estradas do norte da Península.
A seus froitos van nuha cápsula onde se agochan as sementes que se tiñan empregado para facer o aceite de liñaza. Este aceite facíasea do liño linum usitatissimum, o que tamen se usaba para facer a tan coñecida fibra textil, o liño. O cal caeu en desuso pola chegada do liño procente de Inglaterra a máis baixo custo.

Es planta herbacea, esbelta, que medra en prados y margenes de carreteras del norte de la península. Sus frutos van en una cápsula donde se esconden las semillas que se tenían empleado para hacer aceite de linaza. es aceite se hacía de la especie L usitatissimum, o que tamen se usaba para facer a tan coñecida fibra testil, el lino. El cual cayó en desuso por la llegada del lino procedente de Inglaterra a más bajo costo.

foto 2, de Pentaglotis sempervirens (L) Tausch.

Planta. follas e flores.
Maio do 2009
Carballiño.

Pentaglotis sempervirens ( L ) Tausch.
=Anchusa sempervirens L.

Boraginaceae.

É planta que habita en zonas húmidas máis ou menos sobrizas, Herbacea que acada o metro de altintude de talos híspidos e follas ovadas ou oblongas, ben acumiadas de peciolo longo e as do talo sésiles.
As flores van en cimas mestas de cor azul en tubo e gorxa de cor branquencho. Clusas: froitos, indehiscentes de varios carpelos dividos lonxitudinalmente do ovario. É planta melifera buscada polas abellas.
A súa floración dase de abril a xuno.