domingo, 28 de febrero de 2010


Pentaglotis sempervirens ( L ) Tausch.
=Anchusa sempervirens L.

Boraginaceae.

É planta que habita en zonas húmidas máis ou menos sobrizas, Herbacea que acada o metro de altintude de talos híspidos e follas ovadas ou oblongas, ben acumiadas de peciolo longo e as do talo sésiles.
As flores van en cimas mestas de cor azul en tubo e gorxa de cor branquencho. Clusas: froitos, indehiscentes de varios carpelos dividos lonxitudinalmente do ovario. É planta melifera buscada polas abellas.
A súa floración dase de abril a xuno.

No hay comentarios: